Vittangi skola stängs på grund av skyddsombudsstopp

Vittangi skola. Foto: Jörgen Medman
Vittangi skola. Foto: Jörgen Medman

Mellanstadiet och högstadiet stängs på grund av skyddsstopp den 29 september 2022, klockan 07.00. Detta innebär att de elever som går i årskurs 4-9 måste stanna hemma under torsdagen. I skrivande stund är det oklart hur länge skolan kommer att vara stängd. Så snart det finns mer information går vi ut med den i v-klass och på kiruna.se.

Skyddsombudet för Vision på Vittangi skola, Sred Johansson, avbryter arbetet på Vittangi skola i Kiruna kommun för årskurs 4-9 med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kap 7 § från och med 2022-09-29 klockan 07.00 och fram till dess bristen och faran har avhjälpts eller till dess att Arbetsmiljöverket har fattat beslut i ärendet. Detta stopp gäller även för det fall att arbetsgivaren själv utför den aktuella arbetsuppgiften.

Det har sedan skolstart saknats en lärare i årskurs 4-5. Lärare på högstadiet har tillfälligt skött undervisningen i väntan på att rekryteringen skulle bli klar, vilket alltså inte har skett.

- Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera lärare till Vittangi. Det här är inte något som har uppstått nu, utan det är ett resultat av att det inte har funnits intresse för att jobba i Vittangi. Av lojalitet har lärare från högstadiet stöttat upp för att lösa undervisningen och nu orkar de inte längre. Imorgon samlas vi och stöttar dem som fått stressymtom på grund av situationen. Vi ska arbeta med handlingsplaner och försöka rekrytera. Till Nya Raketskolan har det gått fantastiskt bra att rekrytera och vi hoppas att fler ska få upp ögonen för vår fina skola i Vittangi och vilja komma hit, säger skolchefen Viktoria Björklund.

Under torsdagen kommer företrädare för arbetsgivaren, skolans lokala skyddsombud samt undervisande lärare alltså att arbeta med en handlingsplan för att lösa den akuta situationen samt titta på hur eleverna ska få tillbaka förlorad undervisningstid. Skyddsombudsstoppet pågår tills situationen har fått en lösning.

Årskurs F-3 och fritidshemmet omfattas inte av skyddsombudsstoppet, utan har undervisning i vanlig ordning.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson