Ny politisk ledning i Kiruna

Från vänster, vice ordförande i kommunstyrelsen Emilia Töyrä (S), ordförande i kommunstyrelsen Mats Taaveniku (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen Sanna Inga Poromaa (V)
Från vänster, vice ordförande i kommunstyrelsen Emilia Töyrä (S), ordförande i kommunstyrelsen Mats Taaveniku (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen Sanna Inga Poromaa (V)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-14 valdes den nya politiska ledningen.

Presidierna i nämnder och bolag kommer från 2023 bestå av:

Kommunstyrelsen
Ordförande, Mats Taaveniku (S)
Vice ordförande, Emilia Töyrä (S)
Andre vice ordförande, Sanna Inga Poromaa (V)

Kultur- och utbildningsnämnden
Ordförande, Emilia Töyrä (S)
Vice ordförande, Christine Brännvall (FI)

Miljö- och byggnämnden
Ordförande, Ulf Arne Nilsson (S)
Vice ordförande, Per Gustav Idivuoma (SL)

Socialnämnden
Ordförande, Siv Gunillasson Sevä (S)
Vice ordförande, Sanna Inga Poromaa (V)

Valnämnden
Ordförande, bordlagt
Vice ordförande, bordlagt

Överförmyndarnämnden
Ordförande, Kenneth Nilsson (S)
Vice ordförande, Sirpa Bäckström (S)

Revisionen
Ordförande, Thore Johansson (C)
Vice ordförande, Irma Rinne (M)

Kirunabostäder AB
Ordförande, Bo Henriksson (S)
Vice ordförande, Anders Tano (S)

Tekniska verken i Kiruna AB
Ordförande, Kenneth Stålnacke (S)
Vice ordförande, Siv Henriksson (V)

Aurora Kultur och Kongress AB
Ordförande, Mats Taaveniku (S)
Vice ordförande, Káren-Ann Hurri (SL)

Kommunfullmäktige
Ordförande, Kenneth Stålnacke (S)
Vice ordförande, Per Olof Nutti (SL)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas