Skolchefen och rektorerna: Vår bild av läget på Nya Raketskolan

Just nu sprids rykten och felaktigheter om Nya Raketskolans mellanstadium. Det finns en bild av stora och ökande problem, en hel skola i kaos där chefer/ledning inte tar ansvar och inte lyssnar, en bild som både skrämmer och oroar. Skolchefen Viktoria Björklund ger här tillsammans med rektorerna Annika Andersson och Anna Holmström sin bild av läget.

På Nya Raketskolan jobbar ansvarstagande och kompetenta människor som varje dag gör allt för att varje elev ska lyckas. På mellanstadiet har det varit ett visst personaltapp.

- Här ser vi att kontinuerligt ledarskap, en stabil organisation och framför allt fokus på undervisningens kvalitet är de långsiktiga lösningarna för att uppnå en god arbetsmiljö för alla. I början av hösten var det glest i bemanningen, men just nu pågår och inleds rekryteringar, säger skolchefen Viktoria Björklund.

Som på andra ställen förekommer att personal är sjuk och det är ett allmänt problem att få tag i vikarier till förskola och skola. Uppdraget är att trygga elevernas undervisning och då behöver personal ibland vikariera för varandra vilket ingår i uppdraget.

- Det kan bli arbetsamt, det har vi all förståelse för. Vi hjälps åt på bästa sätt, säger Viktoria Björklund.

Just nu saknas en rektor på skolan och högstadiets rektor ansvarar sedan den 5 december även för mellanstadiet. Nuvarande lösning är inte långsiktig och rekrytering pågår.

Fokus ligger på elevhälsoarbetet och undervisningen för att trygga alla elevers rätt till utbildning. Prioriterat är också att rektor möter all personal i medarbetarsamtal och i arbetslagen för ledning i de dagliga göromålen. Detta arbete kommer på sikt skapa god arbetsmiljö för alla.

Ambitionen från kommunledning, skolledning och personal är att kvalitativ undervisning ska bedrivas på Nya Raketskolans mellanstadium liksom på alla andra skolenheter i Kiruna kommun.

Det finns utmaningar att hantera på Nya Raketskolans mellanstadium och det kommer ledningen fortsatt jobba ansvarstagande med.

- Vi ska fortsatt arbeta med handlingskraft och vilja. Vi har stor förståelse över att vardagen kan vara pressad och utmanande. Vi är samtidigt mycket stolta över verksamheten och över alla som jobbar här som har fokus på att barnen ska lära och trivas varje dag, säger Viktoria Björklund.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson