Felaktig information sprids om Nya Raketskolan

Kiruna kommuns skolor ska bedriva en kvalitativ utbildning för alla barn och elever. Det är vårt uppdrag och fokus. En förutsättning för det är att bemanna verksamheterna, för att kunna utföra vårt arbete med våra barn och unga på bästa sätt.

Tyvärr sprids just nu felaktig information om Nya Raketskolans mellanstadium. Det finns en bild av att Kiruna kommun säger upp lärare. Det är fel.

På Nya Raketskolans mellanstadium finns utmaningar och det finns ett behov av att jobba med utveckling av verksamheten. Vi behöver rekrytera fler behöriga lärare och jobba med arbetsmiljö. Framför allt ska vi alltid fortsätta stärka arbetsmiljön för våra elever.

Kiruna kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och en del av det handlar om att följa lagar och förordningar när det gäller arbetsrätt. För att bli tillsvidareanställd i förskola och skola så krävs enligt lag behörighet i form av lärarlegitimation.

- Eftersom vi inte alltid har behörig personal att tillgå så finns möjlighet att bemanna med icke-behörig personal och det är vi mycket tacksamma för. Om man får anställning som icke-behörig lärare så har man inte möjlighet att få en tillsvidareanställning. Det betyder att man får ett förordnande på en viss tid. Sedan kan man söka om tjänsten och få ett nytt förordnande om inte annan legitimerad eller mer kvalificerad person får företräde, berättar skolchefen Viktoria Björklund.

Det är förståeligt att detta kan upplevas som otryggt och osäkert med tillfälliga anställningar, men så ser den svenska lagstiftningen ut i dag. Ambitionen från kommunledning, skolledning och personal är att kvalitativ undervisning ska bedrivas på Nya Raketskolans mellanstadium liksom på alla andra skolenheter i Kiruna kommun.

- Jag vill lyfta att vi behöver fokusera på elevernas rätt till utbildning och att vi välkomnar alla som vill bidra med sitt bästa till detta. Vi fortsätter ha ambitionen att rekrytera så många behöriga lärare som möjligt, säger Viktoria Björklund.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson