Hälsans Stig i Kiruna C flyttar!

Gruvvägen i Kiruna med den gamla brandstationen och Kirunavaara i bakgrunden.
Hälsans Stig, som här passerar Gruvvägen i Kiruna, kommer att flyttas.

Under våren och sommaren påbörjas flytten av Hälsans Stig, på grund av att stadsomvandlingen når Föreningsgatan och området mot Kiruna kyrka.

Hälsans Stig i Kiruna är i dag en 6 kilometer lång slinga som sträcker sig bland annat genom Iggesundsparken, Järnvägsparken och gamla centrum. LKAB går in med medel för att flytta stigen.

Den nya sträckningen som Folkhälsorådet i kommunen beslutat om, kommer att gå i riktning sydost från Kiruna sjukhus med en slinga runt Triangelområdet och runt Lombolo. Stigen kommer att bli lite längre, cirka 7 kilometer. Redan i dag finns tankar på att utvidga Hälsans Stig mot Östermalmsområdet och Tuolluvaara.

Uppdaterade informationstavlor och länkar till kartor kommer att finnas tillgängliga från på kommunens hemsida från och med augusti månad.

Välkommen att prova den nya Hälsans Stig i Kiruna framåt sensommaren och hösten!

Hälsans Stig är ett initiativ som Riksförbundet HjärtLung startat. Idag finns 160 stycken Hälsans Stig i Sverige. Kommuner kan ansöka om att få skapa en stig hos förbundet. I Kiruna var det Folkhälsorådet som föreslog att en stig skulle etableras.

Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som är mellan 3 och 6 kilometer.

Syftet med Hälsans Stig är att främja motion i alla åldrar och förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att nå rekommenderat folkhälsomål med minst 30 minuter fysisk aktivitet per dag.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark