Matojärvi ishall stängs för utredning

Den gråröda ishallen Matojärvi omgiven av träd i begynnande höstfärger syns i förgrunden och fjället och utförsanläggningen Luossavaara i bakgrunden.
Den klassiska isladan Matojärvi i förgrunden. Foto: Kjell Törmä

Matojärvi ishall kommer att stängas för utredning tills vidare, eftersom det har upptäckts en form av ökad mikrobiell påväxt på flera ställen i ishallen under sommaren. Kiruna kommun har startat en utredning och vissa akuta åtgärder som rivning och bortforsling av material har redan vidtagits.

Problemet är fortsatt av sådan karaktär att anläggningen stängs för verksamhet och arbete till dess vidare utredning visar hur hälsan påverkas hos den som vistas i anläggningen i samband med föreningsverksamhet och arbete.

Beslutet innebär sannolikt att isläggningen kommer att skjutas fram, men medarbetarna arbetar för att utredningen ska bli klar så snart det är möjligt. Förutom personalen är det damidrotten, samt barn- och ungdomsverksamheten som påverkas av beslutet. Det arbetas samtidigt på en plan B om det visar sig att verksamhet måste omlokaliseras.

Jag beklagar att detta inträffar och förstår att det kan få stora konsekvenser för verksamheterna. Men det är hälsan hos de som vistas i ishallen som vi värnar, säger Christine Brännvall, ordförande i fritidskutskottet.

Beslutet kommer att omprövas så snart det tillkommer ny information om anläggningens status, och senast i samband med att utredningens resultat är klart.

För ytterligare information:

Christine Brännvall, ordförande fritidsutskottet, 070-297 34 92, christine.brannvall@politik.kiruna.se

Thorsten Berschneider, vikarierande enhetschef fritid, 0980-702 88, thorsten.berschneider@kiruna.se

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin