Vill du bidra till ett tryggare Kiruna?

Stadshuset Kristallen och klocktornet belysta under den mörka juletiden. En julgrab med belysning i förgrunden.

Enkäten om trygghet och brottsförebyggande arbete i Kiruna är nu avslutad och sammanställd. Vill du vara med och diskutera resultaten och bidra till ett tryggare Kiruna?

Webbenkäten har legat ute under sommaren och hösten, och drygt 700 personer har besvarat den. Resultaten kommer att presenteras och diskuteras på Högalidskolan den 24 oktober 2023.

Dag och tid: tisdag 24 oktober kl. 18.30‑20.00
Plats: Högalidskolans aula

Sanna Inga Poromaa (V), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, och Anders Karlsson, tillförordnad kommundirektör, medverkar från Kiruna kommun.

Välkommen!

Bakgrund

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Lagen innebär att kommunerna får ett större ansvar att förebygga brott.

För att kunna börja jobba utifrån den nya lagen, behöver vi veta vad invånarna i Kiruna tycker om trygghet och brottsförebyggande arbete. Därför har vi tagit in Kirunabornas åsikter via en anonym webbenkät.

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åsa Redin