SCB:s medborgarundersökning 2023

Illustrationen visar fem olika personer mot en blå bakgrund.
SCB medborgarundersökning 2023 om Sveriges kommuner pågår

Under hösten medverkar Kiruna kommun i SCB:s medborgarundersökning vilket innebär att 1600 personer kommer få möjligheten att besvara en enkät. Frågor berör allt från exempelvis skola, kollektivtrafik och uppfattningen om Kiruna som en plats att leva på.

Kiruna kommun medverkar för första gången i SCB:s medborgarundersökning för att få svar på hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. Enkäten är en attitydundersökning som visar på hur nöjda invånarna är med olika typer av samhällsfunktioner och samhällsservice.

Är du en av de 1600 Kirunabor som har valts ut?

Glöm inte att svara! OBS! Sista dag för att skicka in ditt svar är den 3 november, dina svar är anonyma.

Så många kommuner deltar

I årets omgång deltar 162 kommuner och totalt kommer 211 977 personer ingå i urvalet.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark