Samråd om framtidens lokaltrafik

Fotot visar en grå buss på en snöklädd gata vid en busshållplats.

Nu finns nya kollektivtrafikprogrammet ute på samråd!

Kommunen har tagit fram ett kollektivtrafikprogram med syfte att skapa en hållbar strategi inför framtiden. Kollektivtrafikprogrammet finns ute på samråd till den 20 november 2023.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur du tycker att tätortstrafiken ska struktureras och fungera för att möta era behov. Dina synpunkter vill vi ha skriftligen senast den 20 november 2023 till lokaltrafiken@kiruna.se. Om du önskar mer information eller att diskutera frågorna, erbjuds tre digitala mötestillfällen samt ett fysiskt möte:

Mer information hittar du här.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark