VA-arbeten i centrum

Fotot visar byggnader och gator i centrum fotograferade med en drönare.
Kirunas stadskärna med Torggatan mitt i bilden. Foto sommaren 2023.

Fredag den 3 november 2023 startar Tekniska Verken i Kiruna AB arbete med VA-åtgärder i korsningen Alvar Janssons gata och Torggatan. Arbetet beräknas pågå i ungefär en vecka och innebär att korsningen stängs av.

Följ skyltning samt iakttag försiktighet! Korsningen är markerad med gult, se bild nedan.

Arbete med VA-åtgärder i korsningen Alvar Janssons gata och Torggatan pågår under cirka en vecka med start 3 november.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark