Fukt i fasaden på Nya Raketskolan

Nya Raketskolan. Foto: Kjell Törmä

Det finns fukt i fasaden på Nya Raketskolan, vilket påverkar miljön i personalens arbetsrum. I de utrymmen där eleverna vistas finns ingen konstaterad fukt. Nu pågår ett arbete för att åtgärda fasaden.

Kiruna kommun jobbar för att skyndsamt organisera om på Nya Raketskolan, eftersom de påverkade rummen inte ska användas medan fuktskadan åtgärdas. De ordinarie arbetsrummen hålls stängda och lärare, rektorer samt annan personal måste därför ha sina arbetsplatser i andra utrymmen.

Detta leder till trångboddhet, vilket inte är hållbart för elever och vuxna över tid. Olika alternativ ses över. Kommunen undersöker om det är möjligt att flytta ut någon eller några årskurser tillsammans med personal till andra lokaler så att de elever och vuxna som finns kvar på skolan får rimligt med utrymme.

I arbetet tar vi hänsyn till undervisningskvalitet för alla elever, trygghet och studiero samt god arbetsmiljö för både elever och vuxna. Vi försöker skapa så lite störningar i arbetet som möjligt. I dagsläget finns inte någon mer konkret information om alternativa lokaler, mer än att vi jobbar för att skyndsamt hitta en lösning. Vi kommer regelbundet skicka ut information för att hålla personal, vårdnadshavare och elever uppdaterade. Så snart vi vet mer går vi ut med information, säger skolchefen Viktoria Björklund.

Lågstadiedelen, anpassad grundskola, bibliotek och bamba på Nya Raketskolan berörs inte av detta.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson