Uppdaterad information om Nya Raketskolan

Nya Raketskolans huvudentré. Foto: Jörgen Medman
Nya Raketskolans huvudentré. Foto: Jörgen Medman

Här kommer uppdaterad information om arbetet för att åtgärda de fuktskador som konstaterats på Nya Raketskolan. De arbetsrum för personal som har konstaterade skador av fukt är nu stängda. Inga lektionssalar har konstaterad påverkan av fukt.

Ytterligare åtgärder för att säkerställa god luftkvalité på hela skolan pågår. Det har upprättats en provplan för stickprover för att undersöka hela skolbyggnadens status, så vi med säkerhet vet var det finns fukt.

Enligt tidigare information så behöver vi organisera om på skolan på grund av att det nu är trångt om plats då flera rum måste hållas stängda under renoveringen av fasaden. Vi fortsätter undersöka tänkbara alternativ som skulle kunna fungera som skollokaler. Bedömningen idag är att den bästa lösningen är att flytta äldre elever och personal. Dialog pågår om möjligheter till lokaler på bland annat nybyggda Hjalmar Lundbohmsskolan.

Inga beslut är fattade om flytt, vilka elevgrupper samt vilken personal som berörs. Det är viktigt att risk- och konsekvensbedömningar görs med inflytande från alla berörda inklusive skyddsombud inför en sådan stor förändring för att säkerställa god arbetsmiljö och kvalité i undervisning. En flytt ska ske under ordnade former och vara väl planerad.

Planering för åtgärder i den fuktskadade fasaden pågår och bedömningen är att allt renoveringsarbete kommer ske på utsidan av skolbyggnaden.

Viktoria Björklund, skolchef

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson