Uppdaterad information - Nya Raketskolan

Nya Raketskolans huvudentré. Foto: Jörgen Medman

Uppdatad information av pågående process gällande åtgärdande av fuktskador på Nya Raketskolan.

Här kommer uppdaterad information om arbetet för att åtgärda de fuktskador som konstaterats på Nya Raketskolan. Arbetet för att åtgärda fuktskadorna på Nya Raketskolan går enligt plan. Vi kommer att behöva flytta ut en årskurs elever tillsammans med personal till andra lokaler för att frigöra mer plats på skolan för de som är kvar. Detta under tiden renoveringsarbetet pågår. I god samverkan med Lapplands Kommunalförbund, som består av gymnasieskolan och vuxenutbildningen, så har vi i samråd beslutat att flytta hela årskurs 9 med personal till vuxenutbildningens lokaler på Hj. Lundbohmsskolan. Ambitionen är att flytten sker v. 50.

För att kunna genomföra flytt på ett ordnat och tryggt sätt har vi löpande kommunikation mellan alla berörda och arbetet sker i god samverkan med skyddsombud från de olika organisationerna. Det finns frågor att lösa gällande möbler, material, IT och mat som exempel. Vi arbetar skyndsamt vidare med att försöka få allt på plats så snart som möjligt. Det viktiga nu är att genomföra flytten så att arbetsmiljön för elever och vuxna på både Nya Raketskolan och på Hj. Lundbohmsskolan blir bra för alla inblandade. Det kommer finnas detaljer kvar att lösa även efter inflyttningen och därför kommer vi att arbeta tätt tillsammans och följa processen.

Med den här lösningen så ser vi att vi kan fortsätta erbjuda undervisning enligt timplan och i lämpliga lokaler på bästa sätt givet situationen.

Viktoria Björklund
Skolchef

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson