Förlängd handläggningstid gällande ansökan om SoL och LSS

Under februari kommer Kiruna kommuns hantering av ansökningar för tjänster enligt SoL (som hemtjänst, särskilt boende och boendestöd) och LSS att vara något försenad på grund av övergången till ett nytt verksamhetssystem.

Under februari 2024 går vi över till ett nytt verksamhetssystem. Detta kan göra så att våra händläggningstider för tjänster enligt SoL (som hemtjänst, särskilt boende och boendestöd) och LSS blir något längre. Vi kommer fortsätta att ta emot ansökningar, men det kan ta lite längre tid än vanligt att behandla dem.

Även handläggningen av ärenden inom socialtjänsten och vissa verkställda insatser kan komma att bli fördröjda och förändrade under tiden bytet av system pågår.

All personal jobbar hårt för att systembytet ska gå så smidigt som möjligt och för att medborgarna i kommunen ska påverkas i så liten grad som möjligt.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta utredningsenheten på telefonnummer: 0980-756 56

Telefontider:
måndag, onsdag, fredag klockan 09.00-10.30,
tisdag och torsdag klockan 13.00-15.00.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg