Stipendium hemtjänstens dag

Stipendiater Raketens hemtjänst

Raketens hemtjänst har i år tilldelats ett stipendium á 10 000 kr som delades ut på hemtjänstens dag.

Syftet med stipendiet är att lyfta status och stoltheten inom hemtjänsten genom att specifikt lyfta fram extraordinära insatser som skett under året. Särskilt ska tydlig individ eller grupputveckling inom kompetens eller kvalité beaktas. Stipendiet delas ut årligen och kan tilldelas en enskild eller en grupp.

Socialnämndens motivering lyder:

”Ert gränsöverskridande arbete och er noggranna planering skapar kontinuitet för brukarna samtidigt som ni säkerställer kvalitet och effektivitet i kostnadshanteringen. Genom allas olika perspektiv på er mångkulturella arbetsplats lär ni er av varandra och skapar nytänkande.

Ni är omtyckta av brukarna, anhöriga samt övriga professioner, och ni sätter alltid brukarna i fokus. Ni tar er tid att lyssna och visar respekt för att tillmötesgå brukarnas behov och önskemål så långt det är möjligt. Med ett gott humör och hjärtat på rätta stället sprider ni glädje och trygghet.”

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall