Mötesplatsen, för personer med demenssjukdom

Två personer sitter tätt intill varandra, den ena är yngre och den andre äldre. Den yngre utför handmassage på den äldre.

Känner du till Mötesplatsen? Det är en dagverksamhet och en mötesplats för personer som har demenssjukdom och deras anhöriga/närstående.

För dig som bor hemma och har en demenssjukdom finns Mötesplatsen. För att ansöka om att få komma till Mötesplatsen vänder du dig till en biståndshandläggare som gör en utredning för att bedöma om du har rätt till insatsen.

Hos oss får du hjälp till en meningsfull dag utifrån dina intressen, förmågor och behov. I en lugn miljö får du träffa människor i samma situation och skratta och umgås.

På Mötesplatsen arbetar personal som är kunniga i demenssjukdomar och lyhörda för det individuella förhållningssätt som varje person är i behov av för att må bra och känna sig tillfreds. Mötesplatsen ger även anhöriga möjlighet till en stunds egentid.

Tillsammans med dig och din anhörige/närstående planerar vi för att ditt besök hos oss ska kännas tryggt och trivsamt. Vi tillämpar flera arbetsmetoder som underlättar kommunikationen mellan personen med demenssjukdom och omvärlden. Exempel på aktiviteter är sång och musik, taktil stimulering i form av rygg- och handmassage, inspirerad gymnastik och rörelse. Vi arbetar också med minnesstöd i form av minneslådor och minnesanteckningar som gästen får när de går hem, högläsning ur dagstidning samt sociala och pedagogiska måltider.

Är Mötesplatsen något för dig?
Kontakta en biståndshandläggare på utredningenheten
Telefon 0980-75656
Telefontid: mån, ons och fre 09:00-10:30
tis och tors 13-15

Vi finns på Thulegården på våning 3.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg