Ny utlysning: Kreativa team sökes

Vit text mot mörkblå bakgrund. Innovatörer, inspiratörer, kreatörer, visionärer, nytänkare, utvecklare, uppfinnare, återbrukare.

Rådet för hållbara städer, Kiruna kommun och fem andra kommuner bjuder in multidisciplinära team för att på olika sätt arbeta med platsspecifika prototyper. Utlysningen är den andra inom projektet Visioner i Norr, med syftet att mobilisera exempelvis arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer och studenter att ta sig an utmaningen att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer.

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, att jobba med flera perspektiv och lokal platskännedom. I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapa långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet? Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

Visioner i norr steg 2 är en fristående del av Visioner i Norr del 1, som genomfördes 2021. I steg 2 kommer teamen att arbeta fram förslag i form av prototyper. Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Enligt ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och Jessica Segerlund chef på ArkDes Think Tank, som projektleder arbetet tillsammans med de andra aktörerna, måste vi skapa förutsättningar för att arbeta och tänka på nya sätt. Talangfulla arkitekter, antikvarier och formgivare måste få ta större plats i samtalet om utformning och förvaltning av framtidens städer.

Denna utlysning handlar om att gå från vision till handling och vi ser fram emot att se vad teamen kommer att ta fram för konkreta förslag tillsammans med kommunerna.

- Jessica Segerlund, chef ArkDes Think Tank.

Möjlighet för tvärsektoriella team

Mellan den 28 februari och den 4 april kan tvärsektoriella team anmäla intresse via www.arkdes.se Länk till annan webbplats.. Idéskissandet genomförs därefter under våren och hösten. Detta inom ramen för utlysningen som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten som erbjuder finansiering om 600 000 kr per team för ett första steg.

Arbetet är uppdelat i två faser. Fas ett består av inventering och analys samt framtagande av en förvaltnings- och genomförandeplan. I fas två ges ett mindre urval av teamen möjlighet att testa sina förslag på plats genom prototyparbete.

Rådet för hållbara städer – regeringens satsning för hållbar stadsutveckling

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete med regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I Rådet för hållbara städer ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Kontakt

Presskontakt, rådet för hållbara städer
Maria Östman, pressansvarig ArkDes
Maria.ostman@arkdes.se
073-273 36 00

Projektledning, Visioner i Norr steg 2
Clara Nyström, kommunantikvarie Kiruna kommun
clara.nystrom@kiruna.se
0980-70605

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg