Öka valdeltagandet genom ett övningsval

Ett valkuver på väg att postas ner i en valurna.

Inför det stundande EU-valet erbjuder valadministrationen på Kiruna kommun ett tillfälle för verksamheter att förbereda sig inför röstningen genom att låna ut valmaterial.

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige och hela Europa till Europaparlamentet. Att rösta är alltid viktigt, i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet och EU-valet. Att använda sin röst är att stå upp för demokratin. För en del kan valet kännas svårt och för vissa förstagångsväljare kan den nya situationen bli stressande. Därför erbjuder valadministrationen en möjligheten att låna valmaterial för att öva på röstningen. Genom att simulera ett val i er verksamheten kan ni bidra till ökad förståelse och trygghet inför den faktiska valdagen. På så sätt kan ni bidra till att öka valdeltagandet i vår kommun.

Material som finns att låna:

  • en valskärm
  • ett valsedelställ med valsedlar
  • valkuvert
  • en valurna
  • en väst för röstmottagare
  • en beskrivning av hur det går till under röstningen
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg