Kiruna kommuns företagsklimat, bland det bästa i Sverige

Kiruna kommun får ett mycket gott resultat i den nationella kvalitetsmätningen nöjd-kund-index (NKI) som genomförs av Sveriges kommuner och regioner. Bland Norrbottens kommuner kammar Kiruna hem tredjeplatsen. Sett till hela riket placerar sig Kiruna på plats 13 av totalt 198 rankade kommuner.

Kiruna kommun får ett väldigt bra betyg för sin service till företag och ligger i topp i Sverige med ett nöjd-kund-index (NKI) på 83, där 80 och uppåt betyder mycket högt. Vårt NKI för livsmedelskontroller är bäst i hela Norrbotten med 88 i NKI. Även bygglovshantering och brandskydd ligger inom indexvärdet ”mycket högt”. Företagen rankar oss allra högst när det kommer till vårt bemötande, vår kompetens och rättssäkerhet.

— Det är verkligen glädjande att se att det arbete vår personal lagt ner på frågan har gett resultat, säger Jenny Naarttijärvi, Kiruna kommuns förvaltningschef på miljö och byggnadsförvaltingen.

Undersökningen genomförs genom enkätsvar från företag som haft kontakt med kommunen i aktuella ärenden. Företagen får sätta betyg på den totala upplevelsen av myndighetsärendet men också på hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Kiruna kommun har förbättrat sitt företagsklimat avsevärt under de senaste tio åren. 2014 låg Kiruna kommun på plats 148 i Sverige. Idag hamnar vi i toppen med vår trettondeplats och vårt NKI har stigit från ”godkänt indexvärde” till ”mycket högt indexvärde”.

— Jag vill rikta ett stort tack till alla som tar sig tid att svara på enkäten. Det är genom era åsikter vi kan fortsätta att utveckla och förbättra vårt arbete, säger Jenny.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg