Här är Svappavaaras team för Visioner i Norr

Byggnaden Ormen Långe i Svappavaara

Den 20 maj släpptes det team som valts ut av Kiruna kommun och Rådet för hållbara städer för att på ett innovativt sätt lyfta Svappavaara. Valet föll på projektet Berätta mig vidare av Fredrik Eklöf, Erika Henriksson och Mattias Fransson. Tillsammans ska de besvara frågan ”Är Svappavaara en potentiell resurs för Kiruna kommun att växa bortom stadskärnan? Ett monument över outnyttjade möjligheter?”

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna någonsin inom grön omställning, teknik och infrastruktur. Som en följd av satsningarna ställs stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Därför arbetar Visioner i Norr med att aktualisera frågan om kvalitativa platser och bostäder kan skapas på kort tid, samtidigt som befintliga resurser tillvaratas. Som ett steg i detta projekt har sex platser valts ut och kopplats samman med team som ska ta fram konkreta förslag på hur platserna kan gestaltas med hjälp av arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö.

Det här projektet handlar om att kommunerna har en dubbel uppgift och utmaning. Behovet är stort av att snabbt bygga bostäder för att möta industriomställningen. Samtidigt måste livsmiljöerna bli attraktiva och långsiktiga för människor som redan bor här.

Säger Jessica Segerlund, Chef ArkDes Think Tank på uppdrag av Rådet för hållbara städer.

Teamets meddlemmar.

Berätta mig vidare

Kirunas projektet bär namnet ”Berätta mig vidare” och teamet består av Erika Henriksson, Fredrik Eklöf och Mattias Fransson. De vill bygga sitt projekt på den norrländska berättartraditionen och på så sätt fånga det lokala, konkreta och det magiska. Tillsammans med lokala nätverk vill de utforska hur berättelser kan tolkas och användas som material i gestaltningen och utvecklingen av valda platser och miljöer.

Teamets medlemmar

Erika Henriksson är arkitekt, konstnär och pedagog. Hon är Uppvuxen i Töre, Norrbotten, bor i Göteborg. Erika arbetar i en praktik som befinner sig i gränslandet mellan arkitektur, konst, hantverk och forskning.

Fredrik Eklöf är uppvuxen i Sävar, Västerbotten, bor numera i Kasamark utanför Umeå. Han är arkitekt och scenograf och van att leda processer och arbeta både med gestaltning/utredningar i tidiga skeden samt projektering/detaljering i senare skeden.

Mattias Fransson är manusförfattare, skådespelare och regissör, boende i Holmsund utanför Umeå men uppväxt i Matfors och Örnsköldsvik.

Visioner i Norr steg 2

Ödehus i älvdalen, Boden, Isbanan i Luleå, Bruksorten Örviken i Skellefteå, Älvrummet i Gällivare, Tomtebostrand i Umeå och Svappavaara, Kiruna. Det är platserna där de utvalda teamen ska tänka nytt tillsammans med kommunerna inom ramen för Visioner i Norr steg 2.

I projektet används nya arbetsmodeller för innovation där team med arkitekter, designers, antikvarier, ingenjörer, forskare och konstnärer bjuds in för att ge nya perspektiv i utvecklingen av attraktiva, trygga och hållbara samhällen. Projektet är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling. Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, för Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna. Det är det andra innovationsprojektet inom “Visioner i Norr”. Arbetet leds av ArkDes och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg