Sommarens vägarbeten

Trafikverket bygger ny rastplats vid foten av Luossa i Kiruna. Foto 4 juni.

Trafikverket bygger en ny rastplats vid foten av Luossa, lägger ny beläggning på väg 875 mellan Jukkasjärvi och Esrange och slutför förra sommarens trafiksäkerhetsåtgärder i Abisko.

  • Trafikverket har startat byggnationen av den nya rastplatsen vid foten av Luossa. Arbetet påverkar inte trafiken på E10:an, men byggtrafik kommer färdas efter vägen till Luossavaarabacken. Den nya rastplatsen planeras stå klar hösten 2024. Här kommer finnas parkeringsytor för personbilar, husbilar/husvagnar och lastbilar, byggnad med toaletter och latrintömning, fikabord både under tak och utomhus samt en lekplats. Läs mer här Länk till annan webbplats.
  • Trafikverket planerar att rusta upp väg 875 mellan Jukkasjärvi och Esrange. Istället för vanlig vägmarkering så kommer en sträcka genom Jukkasjärvi målas med breda vägrenar och bli en så kallad bygdeväg. Ny beläggning och bygdevägsmålning startade i slutet av maj. Närboende får informationsblad i brevlådan! Läs mer här Länk till annan webbplats.
  • Trafikverket slutför trafiksäkerhetsåtgärderna i Abisko som påbörjades förra sommaren. Bland annat byggs nya busshållplatser, en 160 meter lång gång- och cykelväg samt körfält för vänstersväng vid infarten till Abisko Östra ska byggas. Allt för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Arbetet startar i juni. Läs mer här Länk till annan webbplats.
  • Trafikverkets sammanställning av sommarens arbeten på Norrbottens vägar. Läs mer här Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark