Midnattssolsvägen tillfälligt avstängd

karta över avstängd väg
Karta med röd markering för tillfälligt avstängd väg.

Trafiken leds runt Midnattssolsvägen på grund av anläggning av ytskikt och dagvattenbrunnar.

Nu anläggs det ytskikt och dagvattenbrunnar på Midnattssolsvägen. Därför är gatan avstängd för fordonstrafik och trafiken leds tillfälligt om. På kartan är den tillfälliga vägen markerad i gult och den avstängda delen är markerad i rött. Arbetet beräknas vara klart i mitten av augusti.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Klara Enbom Burreau