Sociala medier

Följ oss i våra olika kanaler och ta del av vad som händer i de kommunala verksamheterna och det senaste om stadsomvandlingen.

Facebook

Flera av Kiruna kommuns verksamheter använder sociala medier som kommunikationskanal med invånarna. Nedan hittar du en sammanställning av facebooksidorna.

 

Instagram

Kiruna kommun har ett officiellt instagramkonto. På detta konto presenterar sig verksamheterna en vecka i taget. Tack vare Instagram får kommuninvånarna en inblick i det som händer dagligen i de olika kommunala verksamheterna.

Youtube

På Kiruna kommuns Youtube-kanal kan du främst se uppdateringar om den pågående stadsomvandlingen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson