Svenska

Upptäck Låktatjåkka och Trollsjön

Foto: Marianne Nordmark / Kiruna kommun

Arter i området

Fjällsippa
Lapplands landskapsblomma fjällsippa växer bara på kalkrik mark i högfjällsområden.

Foto: Peter Rosén / LapplandMedia

Lappviol
Lappviolen kan du kika efter på kalkrik mark i sydbranter och på rasmarker.

Lappviol
Foto: Wille Carlsson / Fjellfotografen

Högnordisk blåvinge
Högnordisk blåvinge flyger normalt under juli månad i Torneträskområdet.

Foto: Peter Rosén / Lappland Media

Purpurbräcka
Purpurbräckan börjar blomma tidigt på våren och trivs på fuktig mark.

Foto: Thomas Öberg / Natur i Norr

Låktatjåkko fjällstation är Sveriges högst belägna, 1228 meter över havet. De drygt 7 kilometrarna till stationen börjar genom en ung björkskog då den ursprungliga skogen avverkades under bygget av Malmbanan. Längre fram passerar du några mindre vattenfall och ju högre upp du kommer desto mer storslagen blir utsikten.

Trollsjön nås med en ca 12 km vandring tur och retur med omkring 350 höjdmeter. Vandringen görs av många som en dagsutflykt. Längs vägen finns flera små bäckar där det passar att fylla vattenflaskan med fjällvatten.

Geaðgevággi, där Trollsjön ligger, är samiska och betyder stendalen. På lannankieli heter dalen Kallionkursu. Här ligger stora stenblock utspridda som troligen rasat ned på en glaciär och sedan förts genom dalen med glaciärisen. Mindre ras och skred sker fortfarande i området.

Dalen slutar tvärt med en brant bergvägg. Nedanför ligger den näringsfattiga sjön Trollsjön. Sjönamnet på lannankieli, Kirkasjärvi, syftar på att vattnet är klart. Trollsjön har ett siktdjup på 34 meter och är Sveriges klaraste sjö. Den består av smältvatten från de omgivande snöfälten och isen på sjön brukar ligga kvar en bra bit in på sommaren.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU med arter och naturtyper som är särskilt viktiga att skydda och bevara. Trollsjön ingår i Natura 2000-området Låktatjåkka som sträcker sig från fjället Njullás topp i öster till dalgången Vássevággi i väster.

Låktatjåkka-området har pekats ut som skyddsvärt tack vare sina olika alpina naturtyper och de speciella arter som finns här. Århundraden av renbete har bidragit till att forma det unika landskapet.

Renskötsel

Renskötsel bedrivs i detta område året runt. Om du ser en renhjord, håll avstånd så du inte stör eller skrämmer renarna. Hamnar du inne i en renhjord, var stilla och vänta tills renarna har passerat. Vid vandring med hund ska hunden vara kopplad. Var varsam och omtänksam.

Tänk på allemansrättens grundregel, inte störa och inte förstöra.

Håll rent i naturen, ta med dina sopor.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg