Granskning av detaljplan för Gruvstadspark 3, etapp 2

Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 3, etapp 2, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 10 september – 9 oktober 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. I övergångsskedet till gruvindustri kommer marken att upplåtas som park där mindre bebyggelse får uppföras som exempelvis grillkåtor, lekplatser och liknande.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari