Information om fynd på Kasen

En tunna med okänt innehåll har hittats vid markundersökningar på området Kasen.

På morgonen den 28 oktober kontaktades miljö- och byggnadsförvaltningen av det konsultföretag som utför markundersökningar på området som i folkmun kallas Kasen. Vid grävningarna hade företaget fått upp en tunna med illaluktande, men okänt innehåll, och behövde hjälp med vidare hantering. Miljökontoret kom till platsen. Det gick inte att där och då avgöra vad som fanns i tunnan, men i samverkan med räddningstjänsten och konsultföretaget vidtogs åtgärder för att transportera bort tunnan under säkra former. Tunnan befinner sig sedan eftermiddagen den 28 oktober i säkert förvar i väntan på analys och fastställande av innehåll.

Frågor kan besvaras av förvaltningschefen Anders Karlsson på telefon: 0980-704 24.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari