Information om miljö- och geoteknisk markundersökning i Kasenområdet

Miljö- och geoteknisk markundersökning i området Kasen på Lombolo pågår under tidsperioden v 44-v 49

En miljö- och geoteknisk markundersökning kommer att genomföras på Kasenormådet under veckorna 44 -49.

Mer om vad som händer och information om provborrplaner m m hitttar du här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari