Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Information om miljö- och geoteknisk markundersökning i Kasenområdet

Miljö- och geoteknisk markundersökning i området Kasen på Lombolo pågår under tidsperioden v 44-v 49

En miljö- och geoteknisk markundersökning kommer att genomföras på Kasenormådet under veckorna 44 -49.

Mer om vad som händer och information om provborrplaner m m hitttar du här.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari