Naturvårdsverkets nya rapporteringskrav

Företagare, har du farligt avfall?

Den 1 november 2020 börjar Naturvårdsverkets nya rapporteringskrav att gälla. Syftet med ändringen är att Sverige ska få bättre kontroll på sitt farliga avfall och för att följa EU:s avfallspaket - där elektroniskt register krävs inom varje medlemsstat.

Från och med 1 nov 2020 ska alla som yrkesmässigt producerar, transporterar, tar emot, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall rapportera sina anteckningar till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister. Det är möjligt att sköta rapporteringen till det elektroniska registret själv eller genom att använda sig av ombud.

Sedan tidigare har anteckningsskyldighet enligt Avfallsförordningen (2020:614) funnits och skyldigheten att uppvisa anteckningar till tillsynsmyndigheten och tidigare avfallsinnehavare på begäran. Denna skyldighet kompletteras nu med att uppgifterna även ska lämnas elektroniskt.

Naturvårdsverket misstänker att inte alla har känt till skyldigheten att föra anteckningar. Det gäller till exempel de som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet.

Med att yrkesmässigt producera farligt avfall menas att det i eller i samband med den yrkesmässiga verksamheten uppstår farligt avfall. De allra flesta yrkesmässiga verksamheter producerar även farligt avfall, exempelvis genom att utföra service av verksamhetens fordon eller maskiner där spillolja uppstår eller genom att byta lysrör innehållande kvicksilver i en kontorslokal.

Mer information finns på Naturvårdsverkets sidor:

Kontaktuppgifter

Miljökontoret, Kiruna kommun nås per telefon 0980-701 40 under dessa tider:
Måndag kl. 9.00-12.00
Tisdag kl. 9.00-12.00
Onsdag kl.10.00-14.00
Torsdag kl.13.00-16.00
Fredagar kl. 8.00-11.00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari