Information om miljö- och geoteknisk markundersökning i Kasenområdet, förlängd undersökningstid

Miljö- och geoteknisk markundersökning i området Kasen på Lombolo förlängs t o m v 51

En miljö- och geoteknisk markundersökning kommer att genomföras på Kasenormådet under veckorna 44 -51.

Mer om vad som händer och information om provborrplaner m m hitttar du här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi