Granskning av detaljplan för del av Tuolluvaara 1:16

Planområde markerat med svart linje.

Ett förslag till detaljplan för Tuolluvaara 1:16 finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 29 april - 20 maj 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter och drivmedelsförsäljning.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti