Samråd om detaljplan för Ön 1:1, Yli-Lombolo, med flera

Planområdet ungefärligt markerat i gult.

Ett förslag till detaljplan för Ön 1:1 (Yli-Lombolo), del av Bolaget 11:1, 11:6 och 11:8, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 3 – 24 juni 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom att markanvändningen bestäms som mark för gruvindustri.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti