Vad är GDPR?

GDPR är förkortning av General Data Protection Regulation.

 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.

 

Dataskyddsförordningen ger dig som kund ett starkare skydd och säkerställer att personuppgifter endast hanteras när det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta.

 

Läs mer om hur vi arbetar med GDPR.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.