Jag vill överklaga ett kommunalt beslut. Hur gör jag?

Det finns vissa undantag gällande vilken instans man överklagar till. Om du är osäker på vad som gäller för det beslut du vill klaga på är du alltid välkommen att ta kontakt med kommunen får att få hjälp. Du kan antingen kontakta den förvaltning som fattat beslutet, eller vända dig till kommunjuristen.

Läs mer här:

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.