Vad är ett diarieföringssystem och vad lagras där?

Ett diarieföringssystem hanterar och sparar dokument. Systemet innehåller de kontaktuppifter som du själv har lämnat till Kiruna kommun och information om ditt ärende. Personuppgifterna används för administration av ditt ärende samt för viss statistik och forskning i enlighet med arkivlagen.

Läs mer här om hur Kiruna kommun hanterar dina personuppgifter.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.