Behandling av personuppgifter inom kommunen

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen, PuL, av den nya dataskyddsförordningen - GDPR. Här kan du läsa om hur Kiruna kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

En personuppgift är information som går att koppla till en fysisk levande person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, postadress, e-postadress, fastighetsbeteckning, bankuppgifter, foto (om det går att identifiera personen i bilden) och ljudupptagning.

Kiruna kommun samlar in och lagrar information när du till exempel skickar in en skrivelse, ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du lämnar in en ansökan/anmälan får du information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter.

Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Kiruna kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, det vill säga när det finns en laglig grund för behandlingen. Grunden kan vara att det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal (exempelvis vid parkeringsböter, ansökan om bygglov). Det kan också vara så att du själv har gett samtycke till behandlingen.

I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken laglig grund som finns för behandlingen och hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter.

Om du upplever att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse. Om du har lämnat samtycke till en behandling har du också rätt att ta tillbaka det samtycket. För att se vad som finns sparat om dig som person har du rätt att begära ett registerutdrag. Se vidare under Dina rättigheter.

Respektive nämnd ansvarar för personuppgiftsbehandling inom sitt verksamhetsområde. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta den personuppgiftsansvariga, det vill säga nämnden, för respektive verksamhetsområde.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg