Hur har nya E10ans sträckning tagits fram och hur påverkades motionsspåren?

E10-dragningen hade processats under ett antal år mellan Trafikverket, LKAB, Kiruna kommun, allmänheten och olika intresseorganisationer i olika typer av samråd. Under byggtiden var tillgängligheten begränsad på flera områden längs E10 bygget.

Trafikverket planerade för och slutförde en totalt sju kilometer lång sträcka av E10 norr om Kiruna. Bygget av vägen delades in i två etapper.

Den första etappen av E10 var mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen och etapp två sträcker sig från Kurravaaravägen förbi Kirunas nya stadskärna och ansluter till nuvarande E10 vid Tuolluvaara.

När det gäller motionsspåren kring Matojärvi har Trafikverket haft direkta samråd på plats med föreningslivet för att hitta bästa möjliga lösningar under byggtiden. Vintern 2017/2018 har det trots kraftiga inskränkningar och ändrade förutsättningar för till exempel föreningarnas tävlingsarrangemang i stort fungerat bra. Det är ingen tvekan om att vi alla under byggtiden av ny väg påverkades på olika sätt, men när det gäller motionsspåren har de högre status idag när ny E10 är klar än före. Vägen blev färdig under 2019-2020.

Här kan du läsa mer om ny E10 förbi Kiruna.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.