Nya vägar

Vy längs den nya sträckningen av väg E 10 i höjd med Luossavaaraområdet där det också finns en gångbro över vägen. Klockan är 08.43 den 30 oktober 2019. Foto: Kjell Törmä

År 2020 var den andra och sista etappen av ny E10 genom Kiruna klar. Tisdag eftermiddag den 27 oktober 2020 togs avspärrningarna bort och trafik släpptes på.

Se Trafikverkets film om den effektfulla belysningen på E10

Belysningen längs väg E10, som stod klar 2020, är effektfull med inspiration från fjällvärlden. I Trafikverkets film nedan ser vi effektbelysningen i cirkulationsplatser, på broar samt vid gång- och cykelportar.

  • Den nya sträckan av E10 är totalt sju kilometer lång och går norr om Kiruna, mellan Tuolluvaara och Lokstallsområdet. Den nya vägen har sammanlagt 15 broar för gående och cyklister över eller under den nya vägen och ut till naturen. Några av broarna är anpassade för skid- och skoteråkare. Den längsta bron är 180 meter lång och leder trafiken över en ravin.
  • Bakgrund och fakta: Den 30 oktober 2017 tog Trafikverket ett första spadtag för E10 genom Kiruna. Det var år 2012 som Trafikverket påbörjade arbetet med ny sträckning för E10 förbi Kiruna. I november 2016 blev finansieringen av vägen klar genom en överenskommelse mellan LKAB och Trafikverket. Trafikverket har bland annat tagit fram en arbetsplan som vann laga kraft under 2015, samt ett flertal vägplaner som behandlar olika områden.
  • Den nya sträckan av E10 är totalt sju kilometer lång och går norr om Kiruna, mellan Tuolluvaara och Lokstallsområdet. Den nya vägen har sammanlagt 15 broar för gående och cyklister över eller under den nya vägen och ut till naturen. Några av broarna är anpassade för skid- och skoteråkare. Den längsta bron är 180 meter lång och leder trafiken över en ravin.
  • Öppningen kunde följas via livesändning på Trafikverket, Kirunaprojektets webbplats. På plats i Kristallen, Kiruna stadshus, för att följa och kommentera när avspärrningarna lyftes bort och trafik släpptes på var Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket Region Nord, Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandling, och Gunnar Selberg, kommunalråd i Kiruna.
  • Bakgrund och fakta: Den 30 oktober 2017 tog Trafikverket ett första spadtag för E10 genom Kiruna. Det var år 2012 som Trafikverket påbörjade arbetet med ny sträckning för E10 förbi Kiruna. I november 2016 blev finansieringen av vägen klar genom en överenskommelse mellan LKAB och Trafikverket. Trafikverket har bland annat tagit fram en arbetsplan som vann laga kraft under 2015, samt ett flertal vägplaner som behandlar olika områden.

Unika ljusplåtar med fotografier med motiv från Kirunas fjällvärld lyser upp för gående, cyklister och skidåkare som passerar under viadukterna för den nya E10:an.

Det finns flera passager över och under den nya E10:an för att vägen ska kunna korsas på ett säkert sätt. Under viadukterna finns stora ljusplåtar som föreställer välkända fjäll inom Kiruna kommun.

Ljusplåtarnas belysning fungerar dekorativt och funktionellt för gående, cyklister och skidåkare som passerar. Dessutom har belysningen olika ljustemperatur i de olika portarna, detta för att symbolisera solens vandring över Kirunas horisont. Portarna i öster har ett klarare blåare ljus medan portarna i väster har en varmare rödare nyans.

Fjälltemat återkommer också i träbroarna som går över nya E10. När det är mörkt ute syns formen av en fjällkedja på räckenas utsida som trafikanterna som färdas på den nya vägen kan se. Syftet har varit att bevara upplevelsen av det naturliga norrskenet, mörkret och månens ljus.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark