Bygga, bo och miljö

Ska du bygga nytt, behöver du en adress till ditt fritidshus eller vill du anlägga ett enskilt avlopp? Här hittar du e-tjänster och blanketter inom områdena bygga, bo och miljö.

E-tjänster och blanketter som rör avfall och återvinning

Avfall och återvinningAnsökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall


Blankett , 259.8 kB.

Anmälan om kompostering av hushållsavfall


Blankett , 239.9 kB.

Anmälan/ansökan om nedgrävning av häst


Blankett , 202.7 kB.

E-tjänster och blanketter som rör adresser och namnsättning

Adresser och namnsättningBegäran om adress


Blankett , 601 kB.


E-tjänster och blanketter som rör bygglov

BygglovAnsökan om bygglov


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om bygglov för uterum större än 15 kvadratmeter


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Anmälan enligt attefallsregler


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om förhandsbesked


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om marklov


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om rivningslov


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om skyltlov


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Installation eller väsentlig ändring av eldstad


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om strandskyddsdispens


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Beställning av nybyggnadskarta


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Beställning av utdrag ur primärkarta


Blankett , 131.7 kB.

Beställning av utstakning


Blankett , 190.4 kB.

Intyg om betalningsåtagande


Blankett , 169 kB.

Amälan, klagomål


Blankett , 140 kB, öppnas i nytt fönster.

KontrollplanerKontrollplan eldstad


Blankett , 428.6 kB.

Kontrollplan fasadändring


Blankett , 467.2 kB.

Kontrollplan rivning


Blankett , 325.1 kB.

Kontrollplan skylt/ljusanordning


Blankett , 454.8 kB.

Kontrollplan takkupa


Blankett , 439.8 kB.

Kontrollplan tillbyggnad/enklare byggnad


Blankett , 457.4 kB.

Materialinventering rivning


Blankett , 330.4 kB.


E-tjänster och blanketter som rör brandfarlig och explosiv vara

Brandfarlig och explosiv varaDelegering av föreståndare


Blankett , 31 kB.

Föreståndare för brandfarlig vara


Blankett , 18.7 kB.

Tillståndsansökan brandfarlig varaTillståndsansökan explosiv varaTillståndsansökan för handel med fyrverkerier
E-tjänster och blanketter som rör detaljplaner

DetaljplanerAnsökan om planbesked


Blankett , 129.1 kB.

E-tjänster och blanketter som rör hälsoskydd

HälsoskyddAnmälan om drift av förskola, fritidshem och skola


Blankett , 265.7 kB.

Anmälan om verksamhet med bassängbad


Blankett , 193.8 kB.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling


Blankett , 233.7 kB.

E-tjänster och blanketter som rör livsmedel

LivsmedelAnmälan om registrering av livsmedelsanläggning


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om godkännande av anläggning där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas


Blankett , 563.5 kB.

Anmälan om upphörd verksamhet


Blankett , 28.4 kB.

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Omklassning enligt ny riskklassningsmodell


E-tjänst Länk till annan webbplats.


E-tjänster och blanketter som rör miljö

MiljöAnmälan om miljöfarlig verksamhet


Blankett , 229.5 kB.

Anmälan om installation av oljeavskiljare


Blankett , 247.2 kB.

Anmälan om uppläggning eller återvinning av avfall för anläggningsändamål


Blankett , 252.3 kB.

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada


Blankett , 188.8 kB.

Anmälan om installation/avinstallation av cistern


Blankett , 249.9 kB.

Anmälan ansökan om installation av värmepump


Blankett , 581.1 kB.

E-tjänster och blanketter som rör tomt och mark

Tomt och markAnmälan till tomtkö för småhus


E-tjänst Länk till annan webbplats.

Anmälan till tomtkö för fritidshus


E-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänster och blanketter som rör vatten och avlopp

Vatten och avloppAnsökan om anläggande av enskilt avlopp med eller utan ansluten vattentoalett


Blankett , 548.3 kB.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall


Blankett , 276.1 kB.