Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Bygga, bo och miljö

Ska du bygga nytt, behöver du en adress till ditt fritidshus eller vill du anlägga ett enskilt avlopp? Här hittar du e-tjänster och blanketter inom områdena bygga, bo och miljö.

Skriv tabellbeskrivning här

Avfall och återvinningAnsökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall


Blankett

Anmälan om kompostering av hushållsavfall


Blankett

Anmälan/ansökan om nedgrävning av häst


Blankett

Skriv tabellbeskrivning här

Adresser och namnsättningBegäran om adress


Blankett

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

BygglovAnsökan om bygglov

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Ansökan om bygglov för uterum större än 15 kvm

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Anmälan enligt attefallsregler

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan om förhandsbesked

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Ansökan om marklov

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan om rivningslov

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan om skyltlov

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Installation eller väsentlig ändring av eldstad

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan om strandskyddsdispens


Blankett

Beställning av nybyggnadskarta


Blankett

Beställning av utdrag ur primärkarta


Blankett

Beställning av utstakning


Blankett

Intyg om betalningsåtagande


Blankett

Amälan, klagomål


Blankett


Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Brandfarlig och explosiv varaDelegering av föreståndare


Blankett

Föreståndare för brandfarlig vara


Blankett

Tillståndsansökan brandfarlig vara


Blankett

Tillståndsansökan explosiv vara

 

Blankett

Tillståndsansökan för handel med fyrverkerier


Blankett


Skriv tabellbeskrivning här

DetaljplanerAnsökan om planbesked


Blankett

Skriv tabellbeskrivning här

HälsoskyddAnmälan om drift av förskola, fritidshem och skola


Blankett

Anmälan om verksamhet med bassängbad


Blankett

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling


Blankett

Skriv tabellbeskrivning här

LivsmedelAnmälan om registrering av livsmedelsanläggning


Blankett

Ansökan om godkännande av anläggning där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas


Blankett

Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel inte bereds, behandlas eller bearbetas


Blankett

Anmälan om upphörd verksamhet


Blankett

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning


Blankett
Skriv tabellbeskrivning här

MiljöAnmälan om miljöfarlig verksamhet


Blankett

Anmälan om installation av oljeavskiljare


Blankett

Anmälan om uppläggning eller återvinning av avfall för anläggningsändamål


Blankett

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada


Blankett

Anmälan om installation/avinstallation av cistern


Blankett

Anmälan ansökan om installation av värmepump


Blankett

Tabellbeskrivning (syns inte när sidan publiceras)

Tomt och markAnmälan till tomtkö för småhus


Blankett

Anmälan till tomtkö för fritidshus


Blankett

Skriv tabellbeskrivning här

Vatten och avloppAnsökan om anläggande av enskilt avlopp med eller utan ansluten vattentoalett


Blankett

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall


Blankett