Bygga, bo och miljö

Ska du bygga nytt, behöver du en adress till ditt fritidshus eller vill du anlägga ett enskilt avlopp? Här hittar du e-tjänster och blanketter inom områdena bygga, bo och miljö.

Tabellbeskrivning

Avfall och återvinningAnsökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall


Blankett , 247.3 kB.

Anmälan om kompostering av hushållsavfall


Blankett , 239.9 kB.

Anmälan/ansökan om nedgrävning av häst


Blankett , 202.7 kB.

Tabellbeskrivning

Adresser och namnsättningBegäran om adress


Blankett , 601 kB.

Tabellbeskrivning

BygglovAnsökan om bygglov

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett , 377.8 kB.

Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett , 282.4 kB.

Ansökan om bygglov för uterum större än 15 kvm

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Anmälan enligt attefallsregler

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Ansökan om förhandsbesked

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett , 228.2 kB.

Ansökan om marklov

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Ansökan om rivningslov

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Ansökan om skyltlov

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett , 166.7 kB.

Installation eller väsentlig ändring av eldstad

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Ansökan om strandskyddsdispens


Blankett , 200.5 kB.

Beställning av nybyggnadskarta


Blankett , 265.6 kB.

Beställning av utdrag ur primärkarta


Blankett , 131.7 kB.

Beställning av utstakning


Blankett , 190.4 kB.

Intyg om betalningsåtagande


Blankett , 169 kB.

Amälan, klagomål


Blankett , 171.3 kB.


Tabellbeskrivning

Brandfarlig och explosiv varaDelegering av föreståndare


Blankett , 31 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreståndare för brandfarlig vara


Blankett , 18.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillståndsansökan brandfarlig vara


Blankett , 74.8 kB.

Tillståndsansökan explosiv vara


Blankett , 395.8 kB.

Tillståndsansökan för handel med fyrverkerier


Blankett , 398.2 kB.


Tabellbeskrivning

DetaljplanerAnsökan om planbesked


Blankett , 129.1 kB.

Tabellbeskrivning

HälsoskyddAnmälan om drift av förskola, fritidshem och skola


Blankett , 265.7 kB.

Anmälan om verksamhet med bassängbad


Blankett , 193.8 kB.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling


Blankett , 233.7 kB.

Tabellbeskrivning

LivsmedelAnmälan om registrering av livsmedelsanläggning


Blankett , 473.5 kB.

Ansökan om godkännande av anläggning där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas


Blankett , 563.5 kB.

Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel inte bereds, behandlas eller bearbetas


Blankett , 276.2 kB.

Anmälan om upphörd verksamhet


Blankett , 28.4 kB.

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning


Blankett , 271.6 kB.

Tabellbeskrivning

MiljöAnmälan om miljöfarlig verksamhet


Blankett , 229.5 kB.

Anmälan om installation av oljeavskiljare


Blankett , 247.2 kB.

Anmälan om uppläggning eller återvinning av avfall för anläggningsändamål


Blankett , 252.3 kB.

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada


Blankett , 188.8 kB.

Anmälan om installation/avinstallation av cistern


Blankett , 249.9 kB.

Anmälan ansökan om installation av värmepump


Blankett , 338.7 kB.

Tabellbeskrivning

Tomt och markAnmälan till tomtkö för småhus


Blankett , 798.6 kB.

Anmälan till tomtkö för fritidshus


Blankett , 675.7 kB.

Tabellbeskrivning

Vatten och avloppAnsökan om anläggande av enskilt avlopp med eller utan ansluten vattentoalett


Blankett , 308 kB.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall


Blankett , 276.1 kB.