Dag Hammarsköldsleden

En av stenarna längs leden. Foto: Kertstin Ekedahl Nyström

En bit av Kungsleden med meditationsplatser

Dag Hammarskjöld, som var FN:s generalsekreterare från 1953 och fram till sin död, är en av alla dem som funnit sin tillflykt i fjällvärlden. Han höll gärna till i Abiskoområdet. Leden invigdes 2004 och startar i Abisko och följer Kungsleden innan den når Nikkaluokta. Efter leden finns sju meditationsplatser med korta texter som är hämtade från Dag Hammarskjölds efterlämnade anteckningar. Texterna på såväl svenska som
samiska finns inhuggna på stenar, en vid varje meditationsplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström