Kunskapstaden

Den stora tavlan Kiirunavaara kommer placeras i ny gymnasieskola. Foto: Clara Nyström

Kulturvärden både från gymnasieskolan och gamla stadshuset

En del av nuvarande hjalmar Lundbohmsgymnasiet är en del av gamla Kiruna praktiska ungdomskola (KPU). I denna gjorde eleverna själva de smidesräcken i trappan som har olika symboler; som bil, el, pensel och som visar vilken utbildning som fanns. Dessa är tänkta att på ett eller annat vis införlivas vid nya gymnasieskolan. Vid skolan finns även två konstverk, det praktfulla Experiment och Rymdsymbol. Konstverket Experiment är 14,2 m högt och blir därmed för högt för nya Kunskapsstaden, men annan placering söks. Rymdsymbol, med sockel gjuten av lärare, ska dock följa med.

När gamla stadshuset Igloo uppfördes gjorde eleverna vid KPU flera föremål, som vävda ranor och lampor. Dessa är tänkta att "återlämnas" till skolan och placeras i nya gymnasieskolan.

I Kunskapsstaden möts man av en stor välkommnade hall, denna kommer präglas av tavlan Kiirunavaara av Axel Sjöberg från 1905. Denna gjordes till världsutställningen i Liege i Belgien för att visa upp Sveriges skatter i norr. Tavlan hängde från början i gamla Bolagsskolan, men flyttades i och med rivningen till gamla stadshuset Igloo, där den hängt i decennier. Även denna är tänkt att komma tillbaka till skolan och kommer att vara väl synlig i Kunskapstaden.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström