Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tak

Tak i plåt

Plana tak återvände som arkitektoniskt ideal och för att se helt platta ut avslutades många hus upptill med en plåt-eller träsarg. Annars dominerade flacka sadeltak och även låglutande pulpettak var vanliga. De flacka taken täcktes av takpapp eller plåt, medan sadeltak täcktes av tegel- eller betongpannor.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström