Tak

Tak i plåt

Plana tak återvände som arkitektoniskt ideal och för att se helt platta ut avslutades många hus upptill med en plåt-eller träsarg. Annars dominerade flacka sadeltak och även låglutande pulpettak var vanliga. De flacka taken täcktes av takpapp eller plåt, medan sadeltak täcktes av tegel- eller betongpannor.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström