Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Takform

Tak i plåt

Plana tak återvände som arkitektoniskt ideal och för
att se helt platta ut avslutades många hus upptill
med en plåt-eller träsarg. Annars dominerade flacka
sadeltak och även låglutande pulpettak var vanliga.
De flacka taken täcktes av takpapp eller plåt, medan
sadeltak täcktes av tegel- eller betongpannor.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström