Privata donationer

Ett herbarium finns i samlingen Foto: Clara Nyström

Att Kiruna föremålssamling är av en alldeles speciell karaktär och egenart har vi många privata donationer att tacka för.

Samlingen består till stor del av två stora privata donationer; den Bodinska samlingen samt den Wennbergska samlingen. Bekanta er gärna mer om bakgrunden till samlingarnas uppkomst, innehåll och hur de sedemera kom till kommunen att fört att kärt förvaltas och tillgängliggöras för allmänhet.

Men det finns även andra härliga rariteter som, via föreningar och andra omsorgsfulla händer, lotsats vidare till Kiruna kommun och som stort berikar vår föremålssamling.

Tusen tack till alla engagerade eldsjälar för vårt gemensamma kulturarv- ni behåller berättelsen levande!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling