Bodinska samlingen

Trägubbar ur Bodinska samlingen Foto: Clara Nyström

Familjen Bodin, far Johannes och sonen Bror, hade ett gemensamt intresse för att samla antika föremål. Johannes Bodin arbetade som rallare utefter Ofotenbanebygget. När banbygget var slut bosatt han sig som så många andra rallare i det nya samhället Kiruna.

Han hade mycket rariteter såsom Hjalmar Brantings riksdagsstol och Gustaf III rak-skåp och många andra spännande föremål från hela världen.

1905 föddes sonen Bror Bodin som också tidigt ärvde faderns intresse för antikviteter. När andra världskriget bröt ut placerades Bror som beredskapssoldat vid Riksgränsen. Efter kriget gick Bror till sjöss och kom hem efter många på de sju haven. Han gick iland i Göteborg, där han senare kom att bli en uppburen och omtyckt ombudsman för metallarbetarförbundet. Efter att fadern Johannes bortgång ärvde sonen Bror samlingen som nu införlivades med hans egen samling. Bror tillförde än med exotiska inslag; ormar, orientaliska knivar och bruksföremål från hela världen.

Bror avled 1987 och hans sista vilja, tillsammans med hustrun Helga, var att samlingen skulle doneras till Kiruna kommun, vilket så skedde 1987.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling