Entréer & balkonger

Enkla nätta entrér

Entréerna placerades asymmetriskt och utformades i allmänhet som betongtrappor med ett enkelt räcke och ett litet skärmtak. Ytterdörrarna var enkla och släta och hade ofta en glasning medan mer dekorerade dörrar hade geometriskt mönster. Dörrar kunde vara fernissade trädörrar eller målade i vitt, grönt eller brunt. Räcken och fronter till trappor, balkonger och altaner bestod av målat smide eller av slät eller sinuskorrugerad vitmålad plåt. Balkonger var utanpåliggande, gärna runda och kragande kring hörn.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström