Fasader

Putsarkitektur och pastell

Puts och tegel var de vanligaste fasadmaterialen och ofta kombinerades de i samma byggnad och då och då även med trä. Putsarkitekturen varierades i det oändliga där spritputsen kunde ha olika grov struktur, putsen kunde vara kvastad eller brädriven, helt slät eller ha inslag av t.ex. glimmer eller marmor,
så kallad ädelputs. Typiskt var de putsade fasaderna i olikfärgade fält, med horisontella och vertikala band. Kulörerna var mustiga och varma i toner av
grågrönt, rödbrunt, grågult och gråblått eller pastell på både puts och träfasader. I grupphusområden har varje hus sin egen färg.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström