Fasader

Blandning av material

Tegel och puts var fortsatt populärt medan slät
betong, betong med frilagd ballast och olika skivmaterial var moderna nymodigheter. Möten mellan
tegel, rå betong och plåt var vanligt. Kopparplåt och
skiffer smyckade de påkostade byggena.
Färgskalan var ganska begränsad, vanligast var att
träpanelen målades svart eller mörkbrun och i slutet
av decenniet introducerades kraftiga färger som
mustigt rött, grönt, orange, gult och blått. Mexitegel,
en vit kalksandsten i tegelformat, introducerades och
blev snabbt ett populärt fasadmaterial som ofta
användes i kombination med mörka träpartier.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström