1. (Microsoft Word - Lokala f\366reskrifter f\366r torghandel i Kiruna kommun.doc)

  KIRUNA KOMMUN Antagen i kommunfullmäktige 2008-09-22, § 88 Lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun Meddelade med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen (1993:1617) och förordning (1993:1632

  Senast ändrad: 2020-11-09 10.56 • Storlek: 19.4 kB
  Kiruna kommun / lokala-foreskrifter-for-torghandel-i-kiruna-kommun.pdf , 19.4 kB.
 2. (Microsoft Word - Lokala f\366reskrifter f\366r torghandel i Kiruna kommun.doc)

  KIRUNA KOMMUN Antagen i kommunfullmäktige 2008-09-22, § 88 Lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun Meddelade med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen (1993:1617) och förordning (1993:1632

  Senast ändrad: 2020-11-03 14.57 • Storlek: 19.4 kB
  Kiruna kommun / Lokala-foreskrifter-for-torghandel-i-kiruna-kommun.pdf , 19.4 kB.
 3. Kulturhuset situationsplan Tirsén & Aili Arkitekter

  KV. 9KV. 10KV. 1 KV. 2 KV. 3 KV. 4 KV. 6 RESECENTRUM BUSSHÅLLPLATS KIRUNA C MALMVÄGEN SCEN CYKLAR KIOSK KONSERT TORGHANDEL KLOCKSTAPEL ENTRÉ HKP BOULE WC LEK INLAST HKP +459,2 CYKLAR BALKONG +459,3

  Senast ändrad: 2020-10-21 14.28 • Storlek: 1.3 MB
  Kiruna kommun / Kulturhuset situationsplan Tirsén & Aili Arkitekter.pdf , 1.3 MB.
 4. (Microsoft Word - Lokala ordningsf\366reskrifter f\366r Kiruna kommun)

  Bestämmelserna i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun. 3

  Senast ändrad: 2020-11-09 10.56 • Storlek: 46.4 kB
  Kiruna kommun / lokala-ordningsforeskrifter-for-kiruna-kommun.pdf , 46.4 kB.
 5. ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN

  4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också lokala

  Senast ändrad: 2022-11-21 12.40 • Storlek: 648.6 kB
  Kiruna kommun / Antagna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf , 648.6 kB.
 6. ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN

  har upplåtit till torghandel gäller också lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun. 3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket

  Senast ändrad: 2023-07-03 11.42 • Storlek: 513.1 kB
  Kiruna kommun / Lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun Kf 230619.pdf , 513.1 kB.
 7. Programhandling-för torget DEL 1

  Det demokratiska torget -aktiviteter för alla åldrar i ett tillåtande offentligt rum FÖRSLAGET Perspektiv från sydväst Stadshuset ResecentrumMalmvägenKlockstapeln Kiosk/info Torghandel /flexibel torgyta för t.ex

  Senast ändrad: 2020-10-23 10.49 • Storlek: 5.7 MB
  Kiruna kommun / Programhandling-för torget DEL 1.pdf , 5.7 MB.
 8. Regler och styrande dokument

  för torghandel , 19.4 kB. 2008-09-22 Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun , 689.1 kB. 2019-06-10 Allmänna bestämmelser för användandet av Kiruna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Länk

  Senast ändrad: 2023-08-14 15.27 • Storlek: 78.4 kB
  Kiruna kommun / Kommun & demokrati / Regler och styrande dokument
 9. Tillstånd, regler och tillsyn

  information om vilka verksamheter som omfattas hittar du här: Hygienlokaler Blanketter: E-tjänster och blanketter, hälsoskydd Torghandel För närvarande finns inte några torgplatser tillgängliga. Elektroniska

  Senast ändrad: 2023-02-17 11.45 • Storlek: 61.6 kB
  Kiruna kommun / Näringsliv & arbete / Tillstånd, regler och tillsyn
 10. Kf160630Protokoll

  möjliggöra aktiviteter av olika slag beroende av årstid. Klocktornet från nuvarande stadshus, som är en viktig identitetsbärare, ska placeras på torget. Torget kan exempelvis inrymma torghandel, kiosker

  Senast ändrad: 2020-08-13 08.19 • Storlek: 106.6 kB
  Kiruna kommun / Kf160630Protokoll.pdf , 106.6 kB.