1. (Microsoft Word - Lokala f\366reskrifter f\366r torghandel i Kiruna kommun.doc)

  KIRUNA KOMMUN Antagen i kommunfullmäktige 2008-09-22, § 88 Lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun Meddelade med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen (1993:1617) och förordning (1993:1632

  Senast ändrad: 2020-11-09 10.56 • Storlek: 19.4 kB
  Kiruna kommun / lokala-foreskrifter-for-torghandel-i-kiruna-kommun.pdf , 19.4 kB.
 2. Lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun

  Antagen i kommunfullmäktige 2023-12-04, § 210 Lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun Kiruna kommun meddelar följande föreskrifter med stöd och förordning (SFS 1993:1632) med bemyndigande

  Senast ändrad: 2023-12-11 14.47 • Storlek: 155.5 kB
  Kiruna kommun / Lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun.pdf , 155.5 kB.
 3. (Microsoft Word - Lokala f\366reskrifter f\366r torghandel i Kiruna kommun.doc)

  KIRUNA KOMMUN Antagen i kommunfullmäktige 2008-09-22, § 88 Lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun Meddelade med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen (1993:1617) och förordning (1993:1632

  Senast ändrad: 2020-11-03 14.57 • Storlek: 19.4 kB
  Kiruna kommun / Lokala-foreskrifter-for-torghandel-i-kiruna-kommun.pdf , 19.4 kB.
 4. Riktlinjer för torghandelsplatser i Kiruna kommun

  som gäller för tillfällig torghandel regleras i de lokala föreskrifterna för torghandel i Kiruna Kommun. 2 Allmänt Bokning och avbokning För att boka och betala avgift för en handelsplats kontakta Stadshusets

  Senast ändrad: 2023-12-11 14.50 • Storlek: 825.1 kB
  Kiruna kommun / Riktlinjer för torghandelsplatser i Kiruna kommun.pdf , 825.1 kB.
 5. Kulturhuset situationsplan Tirsén & Aili Arkitekter

  KV. 9KV. 10KV. 1 KV. 2 KV. 3 KV. 4 KV. 6 RESECENTRUM BUSSHÅLLPLATS KIRUNA C MALMVÄGEN SCEN CYKLAR KIOSK KONSERT TORGHANDEL KLOCKSTAPEL ENTRÉ HKP BOULE WC LEK INLAST HKP +459,2 CYKLAR BALKONG +459,3

  Senast ändrad: 2020-10-21 14.28 • Storlek: 1.3 MB
  Kiruna kommun / Kulturhuset situationsplan Tirsén & Aili Arkitekter.pdf , 1.3 MB.
 6. (Microsoft Word - Lokala ordningsf\366reskrifter f\366r Kiruna kommun)

  Bestämmelserna i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun. 3

  Senast ändrad: 2020-11-09 10.56 • Storlek: 46.4 kB
  Kiruna kommun / lokala-ordningsforeskrifter-for-kiruna-kommun.pdf , 46.4 kB.
 7. ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN

  4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också lokala

  Senast ändrad: 2022-11-21 12.40 • Storlek: 648.6 kB
  Kiruna kommun / Antagna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf , 648.6 kB.
 8. ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN

  har upplåtit till torghandel gäller också lokala föreskrifter för torghandel i Kiruna kommun. 3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket

  Senast ändrad: 2023-07-03 11.42 • Storlek: 513.1 kB
  Kiruna kommun / Lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun Kf 230619.pdf , 513.1 kB.
 9. Programhandling-för torget DEL 1

  Det demokratiska torget -aktiviteter för alla åldrar i ett tillåtande offentligt rum FÖRSLAGET Perspektiv från sydväst Stadshuset ResecentrumMalmvägenKlockstapeln Kiosk/info Torghandel /flexibel torgyta för t.ex

  Senast ändrad: 2020-10-23 10.49 • Storlek: 5.7 MB
  Kiruna kommun / Programhandling-för torget DEL 1.pdf , 5.7 MB.
 10. Regler och styrande dokument

  ordningsföreskrifter för Kiruna kommun 2023-06-19 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2021-02-22 Lokala föreskrifter för torghandel 2023-12-04 Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun

  Senast ändrad: 2024-02-08 13.37 • Storlek: 80.3 kB
  Kiruna kommun / Kommun & demokrati / Regler och styrande dokument