Byggtidplanen är klar för nytt centrum – nu drar vi igång våra kommunala projekt!

Nu har kommunkoncernen tagit fram en byggtidplan för nytt centrum för de närmaste sju åren fram till år 2024.

Under 2017 påbörjar kommunkoncernen byggnationen av ny räddningstjänst och bostadsprojekt på gamla skjutbaneområdet. I anslutning till detta område kommer också villatomter att tas fram. År 2017 och 2018 arbetar Kiruna kommun även med att ta fram ett nytt resecentra mittemot torget och det nya stadshuset.

År 2018 börjar kommunen bygga kvarter 5 som innehåller Kulturhus/Folkets hus och Kirunabostäder bygger kvarter 1 vid torget. Kvarteret innehåller både bostäder, restauranger och butikslokaler.

– Det här är en realistisk byggtidplan utifrån vad vi tror är möjligt att genomföra, säger Peter Niemi, kommunchef. Nya centrum omfattar många stora projekt som kräver resurser i form av byggföretag, konstruktörer, projektörer med mera. Utbyggnadstakten är beroende av vilka resurser vi får hit. Och vi välkomnar och uppmuntrar exploatörer och investerare att påbörja byggnationer så tidigt som möjligt och så fort som det finns resurser att tillgå. Det betyder att byggstart tidigare än angivet i tidplanen kan komma ifråga för en del projekt, avslutar Peter Niemi.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark