Granskning av Gruvstadspark 2, etapp 4

Foto: Kjell Törmä

Den 26 februari fattade kommunstyrelsen beslut om att detaljplanen för Gruvstadspark 2, etapp 4, Bolagsområdet med flera, får gå på granskning.

Just nu arbetar kommunens planavdelning med en detaljplan för Gruvstadspark 2:s fjärde etapp i bolagsområdet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring till mark för gruvindustri.

Detaljplanen sträcker sig söder ut mot Ala Lombolos nordvästra spets. Fastigheterna inom planområdet ägs av framför allt av LKAB och Kiruna kommun samt en liten del av Kirunabostäder AB.

-Nu ska Gruvstadspark 2:s fjärde etapp på granskning, tanken är att granskningen ska pågå 8 mars - 2 april, säger Mona Mattsson Kauppi, planarkitekt, Kiruna kommun.

Förslaget till detaljplan för Gruvstadspark 2, etapp 4 finns utställt i Kiruna Stadshus och på Kiruna kommuns hemsida.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark